Header Image
Home / Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie is een behandeling waarbij met muzikale middelen wordt gewerkt om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Soms is er (nog) geen diagnose gesteld, maar ondervindt iemand wel problemen. Ook dan kan muziektherapie worden ingezet. Door middel van muziek kan het probleem in kaart worden gebracht en kunnen handvatten worden geboden voor het betreffende probleem. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Hierbij is het niet noodzakelijk dat iemand affiniteit heeft met muziek.

Muziektherapeutische behandeling

De muziek therapeutische behandeling is gericht op mensen die vastlopen in het dagelijks leven.
Muziektherapie kan ingezet worden bij o.a. mensen met:

- (Faal)angst / trauma
- Spraak- en taalproblemen
- Autisme
- ADHD/ADD
- Agressie
- Hechtingsproblemen
- Communicatieproblemen
- Stemmingsstoornissen
- Dementie
- Ontwikkelingsachterstand

Voorbeelden

  • Kinderen met autisme maken door muziektherapie beter contact met hun omgeving en kunnen zich vrijer uiten.
  • Muziektherapie helpt kinderen met gedragsstoornissen hun spanningen kwijt te raken, zodat ze lekkerder in hun vel zitten.
  • Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich met muziektherapie beter uiten en ernstige gedragsproblemen kunnen zelfs afnemen
  • Muziektherapie kan zelfwaardering en zelfvertrouwen vergroten.
  • Bij depressie kan muziektherapie ertoe leiden dat de stemming verbetert, omdat muziek, soms als enige middel, nog wél ‘binnenkomt’ en activeert.
  • Mensen met afasie kunnen door muziektherapie (in combinatie met logopedie) beter leren spreken.
  • Muziektherapie kan helpen bij het verwerken van een trauma. Muziek kan het brein kalmeren, waardoor bepaalde reacties losgekoppeld worden van herbelevingen.
  • Dankzij muziektherapie voelen mensen metdementie zich veel prettiger en komen verloren herinneringen zelfs weer terug.

 

 

Top